THÔNG TIN LIÊN HỆ

+ Địa chỉ: Billiards Đức Tình – LK 825 – DV 19 Mậu Lương – Kiến Hưng- Hà Nội

+ Điện thoại: 0979.93.1816

+ Email: tonardobilliards@gmail.com

+ Website: https://tonardobilliards.com/ or https://sanxuatbia.com/